Wiersz Rafała Adaszewskiego: Jerzy Hajduga Odpocząć od cudu

Prezentujemy wiersz Rafała Adaszewskiego pt. Jerzy Hajduga Odpocząć od cudu

 

wyszło na jaw

przez ciocię Wiesię

że umieramy

 

Notatki do wiersza

 

Ciocia umierała trzy miesiące przekonana, że przy łóżku siedzi jej dawno zmarły syn. Przyjęcie tego faktu (?) do wiadomości było warunkiem zachowania kontaktu z ciocią.

 

Codziennie zmienia się obłożenie niemal wszystkich łóżek. Bardzo dobry sposób definiowania oddziału paliatywnego. Najlepszy, jeśli nie chce się ulec perswazji.

 

Przychodziło dwóch księży, jeden przed trzydziestką, drugi po sześćdziesiątce. Podziwiam tego drugiego. Młody jeszcze nie wie.

 

Ciocia już nie wiedziała.

 

Autor: Rafał Adaszewski

 

Wiersz Rafała Adaszewskiego pt. Jerzy Hajduga Odpocząć od cudu,

 

Źródło: http://www.poezja-polska.pl, 22.06.2016, godz. 08:33