Za jeden uśmiech

Nocna podróż pociągiem. Ktoś jeszcze z nami w przedziale. Uśmiecham się nieśmiało, odpowiada uśmiechem. Tak do rana w podróży za jeden uśmiech.

 

Nocne czuwanie

w pociągu nocą
pojawia się i znika
światło za oknem

 

nocą w pociągu
zapala się i gaśnie

 

coraz wierniej
pożyczasz mi
uśmiech

 

coraz wierniej
oddaję

 

Autor: Jerzy Hajduga