Pytasz o samotność

sam ot ność
noszę na twoim
ramieniu

 

Razem

coraz mniej rąk
żadnej co się
rzucały na
szyję

 

z powitań
pożegnań

 

zaledwie jedna
gdy opiera się
o twoje
ramię

 

najzwyczajniej
moja

 

Autor: Jerzy Hajduga