Bez względu na datę

A maj dniami i nocami czuwa – bez względu na datę 26 maja.

 

Czuły dotyk

mamo wróciłem zgaś światło
już sam potrafię
czuwać

 

dotykam dłonią policzek
nie oddawaj
proszę

 

 

Pod wieczór

cóż że nie ma odwiedzin
cały szpital w wysokiej
trawie

 

znasz moje okno w nim
tak to ja

 

dziękuję ci
synku

 

AUTOR: Jerzy Hajduga