Listy wracają

Gdy się ostajemy już nie na ten adres, listy wracają… Po czasie i ty odkrywasz w szufladzie, również z niedowierzaniem…

 

Listowna liryka

 

w kopertach
przetrzymuję
lirykę

 

co jakiś czas
wysyłam do
siebie

 

Autor: Jerzy Hajduga