Drzwi zamknięte

Nawet wtedy, gdy tymi zamkniętymi drzwiami jest nasze serce. Właśnie wtedy – Jezu – wchodź dniami i nocami. Nam też spokojniej przy Tobie. Nie zasypiasz w połowie zdania, tylko słuchasz i słuchasz…

 

Jezus przez zamknięte drzwi

już tylko cudem
kładzie się
obok

 

Autor: Jerzy Hajduga