Sierotka

To tytuł najnowszego tomiku Marcina Świetlickiego. Poeta dobrze się czuje w Krakowie na mojej ulicy, nawet pod moim numerem zamieszkania – Mostowa 2. Teraz to BAZA.

 

Obiecałem, oczekujesz na mnie, aż się pojawię z kropidłem. I ze swoim wierszem w kieszeni sutanny.

 

Autor: ks. Jerzy Hajduga

 

 

Obserwacja i kontemplacja

„Musi być z niego dobry spowiednik – zauważył ktoś ze wspólnych znajomych. Samokrytyczny, mający do siebie dystans, człowiek literatury, a zatem nieskory do gorszenia się z byle powodu, nadaje się do tego, by namyślać się nad pobudkami wątpliwych uczynków, a nie kategorycznie je potępiać i odrzucać. Obserwacja spod oka, odrobinę ironiczna, trochę zaczepna, a obok kontemplacja, także pisana małą literą, nieodświętna, odruchowa, praktykowana bez zadęcia – oto dwie mistrzynie księdza Jurka”.

 

Tak pisze o mnie Piotr Śliwiński w swojej najnowszej książce Niepozorność znaczeń. Szkice i preteksty (WBPiCAK 2022). Dziękuję za ten fragment portretu, za ujęcie mnie aż poprzez konfesjonał.

ks. Jerzy Hajduga

 

PS Książka dostępna w dobrych księgarniach i na stronie wydawnictwa, czyli tu:
https://wbp.poznan.pl/ksiazki/sliwinski-piotr-niepozornosc-znaczen-szkice-i-preteksty

Pytasz o samotność

sam ot ność
noszę na twoim
ramieniu

 

Razem

coraz mniej rąk
żadnej co się
rzucały na
szyję

 

z powitań
pożegnań

 

zaledwie jedna
gdy opiera się
o twoje
ramię

 

najzwyczajniej
moja

 

Autor: Jerzy Hajduga