Zawsze można dobić wiersz

(z komentarzem Jacka Sojana)

 

Gdyby nie ignorowanie strategiczne znaków interpunkcyjnych,
zawsze można dobić wiersz – kropką. Ale skoro trzyma za rękę,
trzeba się wzajemnie wspierać…

 

Dobij słowem

 

przecież potrafisz
błaga mnie wiersz
trzyma za rękę

 

Autor: Jerzy Hajduga