Gra znaczeń, przemilczeń i niedopowiedzeń

„Poezja dla akreistów to przede wszystkim nowatorstwo, wielki skrót myślowy, wewnętrzny blask, oryginalny wyraz, nowy oddech sztuki. Można przez analogię powiedzieć, że idą w tym samym kierunku, w którym poszły sztuki plastyczne” – pisze Stanisław Srokowski w ważnym artykule „AKREIZM! CZYM SIĘ TO JE?”.

 

Czytaj dalej “Gra znaczeń, przemilczeń i niedopowiedzeń”