Spotkania na krzyżowej drodze

W Wielkim Poście bardzo uroczyście spotykamy się na drodze krzyżowej w każdy piątek, często w świetle reflektorów i błyskach fleszy.

 

Przychodzimy tłumnie, gdyż na tej drodze spotykamy się codziennie, nie tylko od święta. Jest nam bliska jak modlitwa za zamkniętymi drzwiami, o której mówił Jezus: Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

 

W tym roku najdłużej zatrzymuję się przy stacji Dźwiganie krzyża, rozważając swoją kolejną wiosnę wielkanocnego poranka.

 

Udawać młodszego

już tylko wierszom

nie brakuje

wyobraźni

 

strach pomyśleć

co będzie

bez nich

 

Autor: ks. Jerzy Hajduga