Spotkania na Drodze Krzyżowej

W Wielkim Poście tłumnie spotykamy się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Dzisiaj było mi bliskie rozważanie, które kiedyś zapisałem wierszem. Obecny był Zacheusz, który w tym roku głęboko przeżywa ten czas.

 

Stacja II – Jezus przyjmuje krzyż

Jezu, jeszcze położę dłoń na Twoim ramieniu.
O, Panie, tak położyć dłoń, aby dzieci myślały, że jest lżejsza od krzyża. A ci co nie są dziećmi, że to przyjaźń.

 

Jak Zacheusz
być małym na wieść
o Chrystusie
usłyszeć:
dzisiaj
ja się
zajmę
tobą

 

AUTOR: ks. Jerzy Hajduga