Słowa zawieszone

A cisza tak rozmowna, często bywa modlitwą. Jak to dobrze, gdy dwoje ludzi potrafi się modlić razem. Jak ta cisza pomiędzy nimi musi być wypełniona słowami. A słowa gdzieś w przestrzeni zawieszone i czekają.

 

 

Nie wstąpisz

ma się pod wieczór
i tylko czeka czy
będę sam

 

Wyciszeni

ani ciebie nie stać
na słowo
ani mnie

 

O nic nie pytasz

a ja odpowiadam
zapytaj co
ze mną

 

Jerzy Hajduga