Promocja jeszcze w Drezdenku

 

Promocja jeszcze, ostatniej książki Jerzego Hajdugi, odbyła się w Bibliotece Publicznej w piątkowy wieczór 9 lutego 2018 roku.

To było kolejne spotkanie poetyckie, tym razem połączone z promocją najnowszego tomu wierszy Jerzego Hajdugi pt. jeszcze.

Wieczór prowadził Karol Francuzik, redaktor i krytyk (a czasem wydawca), pochodzący z Drezdenka, a obecnie związany z Poznaniem. Nasza kawiarnia literacka w Bibliotece im. ks. Józefa Tischnera wypełniła się po brzegi miłośnikami słowa. Spotkaniu towarzyszyła wystawa kolaży autorstwa Małgorzaty Chwiły, uzupełniających czy może dopełniających się z wierszami Hajdugi.

 

Niebanalne spotkanie – oby takich więcej.

 

TEKST: Tomasz Walczak

ZDJĘCIA: Aneta Broniewska