Minimalistyczne deklaracje

Tom takie twoje odchodzenie ma bardzo ładną szatę graficzną wymyśloną przez Agatę Kulczyk. Tak minimalistyczną jak wiersze Jerzego Hajdugi – pisze Krystyna Kamińska w recenzji książki.

 

Na jednej stronie tylko ukośna kreska, na innej kolista plama, czasami konstrukcja przypominająca gwiazdę, kilka zupełnie pustych stron jakby zaproszenie do myślenia. Na każdej prawej stronie strzałka nakazująca dalszą lekturę. A wszystko od okładki po spis treści w jednym zielono-butelkowym kolorze. Tak niewiele, a tak ładnie – dodaje autorka.

 

Jerzy Hajduga zebrał wiersze poświęcone matce z różnych tomów i przypomniał je w zbiorze pt. takie twoje odchodzenie z dopiskiem na stronie tytułowej „treny z lat”. Autor nie podaje, z jakiego tomu pochodzi wiersz ani kiedy został napisany, bo to nieważne. Miłość syna i pamięć matki są zawsze takie same.

 

Całą recenzję można przeczytać na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie w cyklu „Czytaj z Krystyną Kamińską – książki o regionie”.

 

Deklaracje miłości

AUTORKA: Krystyna Kamińska

Źródło: www.wimbp.gorzow.pl