Krzyż bez Chrystusa

Każdy dźwiga krzyż, trzeba go dźwigać bez odpoczynku. A nawet trzeba odpocząć od ciągłego oczekiwania na jakiś cud, żeby być bliżej Boga. Spotykam ludzi chorych i zarazem szczęśliwych, proszą o modlitwę. Ja też proszę.

 

Ten pusty krzyż

o Jezu
przybity
już wiem
co to
znaczy

 

Autor: ks. Jerzy Hajduga