Kolekcjoner

Słowo zawsze jest dla mnie najważniejsze.
Gdy odczuwam jego kruchość, to od
zewnątrz. Niestety, na co dzień więcej
w słowie kruchości. Więc podnoszę,
pielęgnuję. Może i stąd coraz mniej
słów w moich wierszach.

 

Autor: Jerzy Hajduga