Jeszcze

Praca nad moim nowym tomikiem wierszy trwa – jeszcze. Co do sporej części tekstów panuje zgoda wśród przyjaciół, ale jeszcze trzeba doszlifować książkę, żeby była spójna wizja.

 

 

Jest już tytuł i co do niego wszyscy są przekonani. Tytuł składa się z jednego wyrazu: jeszcze.

 

Niebawem (jeszcze?) dojdzie nowy problem, gdy będziemy chcieli coś napisać o mnie. Chciałbym jak najkrócej, a nawet zastąpić życiorys wierszem, zresztą najnowszym i pod znamiennym tytułem: Żywego więcej. Mnie się podoba. Jeszcze?

 

ŻYWEGO WIĘCEJ

 

szukam celnych słów

w moją stronę

 

jest coraz

mniej

 

Autor: Jerzy Hajduga