Jak dokończyć wiersz Marka Grewlinga

już tylko tak: być kapłanem

kapłanem tak

aby te sutanny

wszystkie czyste dopasowane

wisiały na wieszaku

byle jak –

bez znaczenia

 

/miesiąc po rozmowie z Markiem,

poetą w sutannie, już świętej pamięci/

 

[Jak dokończyć wiersz Marka Grewlinga, Jerzy Hajduga]