Cudowna radość szpitalna: Odpocząć od cudu

Odpoczynek od cudu staje się paradoksalnym trwaniem w cudzie życia i cudzie śmierci, gdyż jedno z drugim rozmawia, naprzemiennie. I nie można rozróżnić, gdzie życie, gdzie śmierć, gdzie choroba, a gdzie zwyczajna radość z życia – pisze Michał Piętniewicz w recenzji tomiku Odpocząć od cudu.

 

 

Odpocząć od cudu Jerzego Hajdugi to tomik przedziwny. Pełno w nim cudu i jednocześnie zwyczajności, jakby to, co cudowne od tego, co zwyczajne nie było oderwane, ale stanowiło jedność. Jakieś postrzępione słowa, postrzępione zdania, a wszystkie one przybliżają rzeczywistość szpitala, choroby, umierania.

 

Nie da się może mówić o takiej rzeczywistości w sposób niepostrzępiony, ponieważ forma szuka adekwatnego wyrazu, a ten ledwie wydobywa się z gardła, choć przeważnie jest radosny i – co więcej – wyartykułowany często z humorem i przymrużeniem oka.

 

Poetyka Hajdugi przypomina nieco Białoszewskiego – w swojej artykulacji, na granicy pewnej kalekości; jakby owa kalekość miała odzwierciedlić rzeczywistość szpitalną, która w swej istocie jest chora, ułomna, ale równocześnie, jak to widać w krótkiej prozie zamieszczonej na końcu, jakby rozświetlona od środka pewną radością, nawet spełnieniem, jakby właśnie w chorobie, a nie poza nią, tkwiło to spełnienie i jakby umarli wesoło machali do nas ze swoich trumien.

 

Hajduga prezentuje w swoim tomiku postrzępioną rozmowę z samym sobą, postrzępiony monolog, który prowadzi do jakiejś krawędzi, najpewniej milczenia, zawieszonego między życiem (którego nie ma) a śmiercią, która jest bardziej realna niż życie, bo ujawnia się w rozpadzie języka i rzeczywistości, w puszkach, odpadkach, niedopełnionych obietnicach, niezrealizowanych zadaniach. Ale właśnie w tych odpadkach i puszkach ujawnia się radość kreacji, radość wynalezionego języka, który mógłby opowiadać o znalezionych pejzażach – w sobie i na zewnątrz siebie.

 

Szpital jest u Hajdugi w języku, w zapomnieniu, w echu chorych i zmarłych. Ale to zapomnienie to zarazem przypomnienie o paradoksalnym szczęściu, jakie może dać choroba, szpital, bo przecież cud wydarza się codziennie, mimo że od niego pragniemy odpocząć.

 

Jednak odpoczynek od cudu staje się paradoksalnym trwaniem w cudzie życia i cudzie śmierci, gdyż jedno z drugim stale rozmawia, naprzemiennie, że nie można de facto rozróżnić, gdzie życie, gdzie śmierć, gdzie choroba, a gdzie zwyczajna radość z życia.

 

Ci pacjenci szpitala, opisanego przez Hajdugę, niosą jednak również swój krzyż. Czasem nie mogą dopowiedzieć zdania, urywają w pół, słowa są jakby zatrzymane, zablokowane, na krawędzi niewypowiedzianego. Odzwierciedlają mowę milczenia, bo tak można nazwać te monologi liryczne, wiersze pomieszczone w tomie, nieco porwane, jak strzępy popalonych szmat czy potarganych, zeszłorocznych gazet. Pacjenci są jak dzieci, które mają swoje żony i swoich mężów – wtopieni w pejzaż szpitalny, w cudowną, szpitalną radość, która nie kończy się wraz z trumną.

 

Jerzy Hajduga, Odpocząć od cudu, Wydawnictwo Literackie Białe Pióro, Warszawa 2015, liczba stron: 69.

 

AUTOR: Michał Piętniewicz

 

ŹRÓDŁO: pisarze.pl