Zaniemówimy

I mnie zawsze było bliżej do dziecka niż dorosłego, jak niemowlęta zaniemówimy znów z zachwytu nad pięknem świata.

 

Przyszła starość

 

czuję się jak dziecko
a nawet mam coś
z niemowlęcia

 

Autor: Jerzy Hajduga

Miejsce obok

Spójrz, jak pięknie obsadzone jest to miejsce obok. Na spacerze i w podróży, zasłuchane i milczące. Obok ciebie i obok mnie.

 

Uliczka bez pasów

 

i ja na twój widok
przechodzę
biegnę

 

Z tobą podróżować

 

kupuję dwa bilety
miejsce
obok

 

Autor: Jerzy Hajduga

Gra znaczeń, przemilczeń i niedopowiedzeń

„Poezja dla akreistów to przede wszystkim nowatorstwo, wielki skrót myślowy, wewnętrzny blask, oryginalny wyraz, nowy oddech sztuki. Można przez analogię powiedzieć, że idą w tym samym kierunku, w którym poszły sztuki plastyczne” – pisze Stanisław Srokowski w ważnym artykule „AKREIZM! CZYM SIĘ TO JE?”.

 

Czytaj dalej “Gra znaczeń, przemilczeń i niedopowiedzeń”