Gra znaczeń, przemilczeń i niedopowiedzeń

„Poezja dla akreistów to przede wszystkim nowatorstwo, wielki skrót myślowy, wewnętrzny blask, oryginalny wyraz, nowy oddech sztuki. Można przez analogię powiedzieć, że idą w tym samym kierunku, w którym poszły sztuki plastyczne” – pisze Stanisław Srokowski w ważnym artykule „AKREIZM! CZYM SIĘ TO JE?”.

 

Czytaj dalej “Gra znaczeń, przemilczeń i niedopowiedzeń”

Drzwi zamknięte

Nawet wtedy, gdy tymi zamkniętymi drzwiami jest nasze serce. Właśnie wtedy – Jezu – wchodź dniami i nocami. Nam też spokojniej przy Tobie. Nie zasypiasz w połowie zdania, tylko słuchasz i słuchasz…

 

Jezus przez zamknięte drzwi

już tylko cudem
kładzie się
obok

 

Autor: Jerzy Hajduga

 

Niedokończone miniatury

I jeszcze jedna recenzja z Uważaj na siebie – tym razem Sylwia Kanicka na portalu poecipolscy.pl pisze m.in. tak: „Trzywersowe miniatury, umieszczone w książce poetyckiej Jerzego Hajdugi Uważaj na siebie, wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Sopotu w 2020 roku, są skondensowanym przekazem sprawiającym wrażenie prowadzonego z czytelnikiem dialogu”…

 

Czytaj dalej “Niedokończone miniatury”