byłem nagi

Wiersz pt. byłem nagi napisała Bogumiła Maleta – jak czytam – z powodu mojego tomu Odpocząć od cudu.

 

 

byłem nagi

 

Dla Jerzego Hajdugi z powodu tomu Odpocząć od cudu

 

za szpitalną ścianą pokusa

na dwudziestym czwartym piętrze

podniesiona rozmowa – sacrum gestów

ostatnia odsłona i odprowadzanie na telefon

 

nikogo tutaj z mojej półki

tu nikt nie umiera

samotność nie zadaje pytań żadną łzą

 

zanim kogut zapieje szepczę tajemnicę

aby się wydostać i odpocząć od cudu

zawołam wstań

 

dobrze jest czekać godziny gdy szczęśliwa

choroba – zawsze ofiara

pośmiertna szata taka piękna

 

Autorka: Bogumiła Maleta