Gra znaczeń, przemilczeń i niedopowiedzeń

„Poezja dla akreistów to przede wszystkim nowatorstwo, wielki skrót myślowy, wewnętrzny blask, oryginalny wyraz, nowy oddech sztuki. Można przez analogię powiedzieć, że idą w tym samym kierunku, w którym poszły sztuki plastyczne” – pisze Stanisław Srokowski w ważnym artykule „AKREIZM! CZYM SIĘ TO JE?”.

 

Czytaj dalej “Gra znaczeń, przemilczeń i niedopowiedzeń”

Kiedyś to były deszcze

Dosłownie i w przenośni. Pamiętam wieczór, już byłem po duszpasterskich obowiązkach, a tu telefon od moich uczniów próbujących pisać wiersze: „Proszę księdza, to my, deszcz wreszcie pada, idzie z nami ksiądz na spacer?” I poszedłem. Byliśmy szaleni, nie bacząc na różnicę wieku, czuliśmy się w swoich pomysłach jak nie z tej epoki prawdziwi poeci.

 

Po deszczu w oczach

nawet najmniejsza
kropla
z nas

 

Chwila

na pozostanie
z tobą
ba

 

Wieczór podpowiada

zamknij drzwi
wreszcie
sami

 

Autor: ks. Jerzy Hajduga