Stan poważny

tylko choroba
nie marnuje czasu
na głupoty
ze mną
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

– To tylko wiersz, prawda?
– Tak, tak.
– Napisałeś tak sugestywnie.
Dobrze, że to tylko wiersz.

 

[Stan poważny, Jerzy Hajduga]