Słabnie słuch

czuję się podminowany

jak pole

 

nawet ty wracasz

ze mnie

 

ostrożnie

 

na jeszcze jeden

spacer

 

[Słabnie słuch, Jerzy Hajduga wiersze nowe]

Przeczytaj też